Dialogikapula

Dialogin periaatteiden mukaista toimintaa – oman äänen käyttämistä, kuuntelemista, kunnioittamista ja odottamista voidaan edistää ja harjoitella dialogikapulan avulla piirissä.

Ryhmän koko

 • Muutamasta osallistujasta sataan osallistujaan.

Menetelmän kuvaus ja tarkoitus

 • Tasavertaisen osallistumisen edistäminen ja dialogitaitojen harjoitteleminen.
 • Opetellaan käyttämään harkitusti omaa ääntä ja malttamaan oman puheenvuoron kanssa sekä kuuntelemaan toisia rauhassa ja avoimin mielin.
 • Opetellaan viivästyttämään toisten puheenvuoroista syntyviä tulkintoja ja miettimään useampia tulkintavaihtoehtoja yhden sijaan.
 • Opetellaan puhumaan yksi kerrallaan ja olemaan puhumatta toisten päälle.

Toteutus

 • Dialogikapulana voidaan käyttää esimerkiksi viestikapulaa, päällystettyä talouspaperirullan hylsyä, kynää tai jotakin muuta esinettä.
 • Dialogikapula kiertää osallistujalta toiselle, oikeuttaen puheenvuoroon ja oman äänen käyttämiseen.
 • Oman puheenvuoronsa pitänyt henkilö luovuttaa kapulan, eli puheenvuoron toiselle osallistujalle omansa jälkeen. Tilaisuuden koollekutsuja tai mahdollinen vetäjä ei toimi puheenvuorojen jakajana.
 • Ellei ole mahdollista kierrättää mitään kapulaa tai esinettä osallistujalta toiselle (esimerkiksi pandemian aikana), voidaan puheenvuoro luovuttaa toiselle myös katseen avulla tai esimerkiksi sanomalla seuraavan puheenvuoron käyttäjän nimi ääneen.
 • Dialogikapulan käyttöä säätelevät seuraavat säännöt, jotka on hyvä kertoa osallistujille aluksi ääneen:
  1. Kapula kiertää ringissä yhteen suuntaan.
  2. Vain se, jolla on kapula, saa puhua. Muut keskittyvät avoimeen kuuntelemiseen.
  3. Kapulan avulla jokaiselle osallistujalle tarjoutuu mahdollisuus oman äänen käyttämiseen, mutta kenenkään ei ole kuitenkaan pakko puhua. Kapulan voi myös halutessaan luovuttaa suoraan eteenpäin seuraavalle osallistujalle.
  4. Kaikkien osallistujien on tärkeää kunnioittaa yhteistä ajankäyttöä. Jokaisen osallistujan tulee säädellä omaa puhettaan niin, että käytettävissä oleva aika riittää kaikkien osallistujien kuulemiselle.
  5. Keskustelu jatkuu niin kauan kuin on keskusteltavaa, tai kunnes kohtaamiselle varattu aika päättyy.

Ajankäyttö

 • Käytettävissä olevan ajan ja osallistujamäärän mukaan.

Vinkkejä

 • Dialogia voi käydä kapulan avulla koko tilaisuuden ajan tai vain osan ajasta.
 • Jos käytettävissä on hyvin rajallinen aika, voi puheenvuorojen pituutta säädellä esimerkiksi tiimalasilla tai sekuntikellolla. Tässä tapauksessa puheaikaa varataan jokaiselle osallistujalle yhtä paljon, esimerkiksi kaksi tai kolme minuuttia.
 • Teknologiavälitteisissä kohtaamisissa dialogikapula-ajatusta voi soveltaa kierrättämällä puheenvuoroja joko isossa ryhmässä tai pikkuryhmissä järjestyksessä osallistujalta toiselle.
 • Puheenvuoron pitänyt osallistuja voi luovuttaa puheenvuoron hänen vieressään istuvalle tai valitsemalleen osallistujalle. Vaihtoehtoisesti voidaan edetä puheenvuoroissa esimerkiksi osallistujien nimien aakkosjärjestyksen mukaisesti.
 • Tärkeää on tarjota kaikille osallistujille mahdollisuus tulla kuulluksi ja käyttää omaa ääntään.

Katso video: Dialogia piirissä puhekapulaa käyttäen