Dialoginen toimintatapa – SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille

Toimivassa ja hyvinvoivassa työyhteisössä ilmapiiri on tasa-arvoinen, siellä vallitsee me-henki, työkavereita tuetaan ja avoimessa vuorovaikutuksessa voidaan ottaa yhteiseen keskusteluun vaikeitakin asioita. On helppo arvata, etteivät nämä useinkaan ole itsestään selvyyksiä työyhteisöissä ja erilaiset konfliktit työpaikoilla vaikuttavat merkittävästi työssä jaksamiseen ja työn tekemisen motivaatioon. Työilmapiiriin voidaan kuitenkin vaikuttaa ja dialogisuutta – vastavuoroisuutta, kunnioittamista, kuuntelemista ja suoraa puhetta vuorovaikutuksessa – on mahdollista opetella.

Kehittämisopas kuvaa työyhteisöjen dialogista toimintatapaa ja sen soveltamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Kirjassa esitellään monipuolisesti tutkimusavusteista, yhteistoiminnallista ja dialogista kehittämistä. Kehittämisesimerkit ovat sosiaali- ja terveysalan ja erityisopetuksen organisaatioista, mutta niitä voi soveltaa yleisesti eri sektoreiden ja työalojen työpaikoilla.

Oppaassa esitellyt, käytännönläheiset johtamiseen, työyhteisöihin, tiimeihin ja työhön liittyvät kehittämisteemat ovat läsnä eri organisaatioiden arjessa. Opas sisältää konkreettisia esimerkkejä SoteDialogit-hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä, sen tuloksista, menetelmistä, työkaluista ja vaikutuksista.  Kirja toimii sekä dialogisen kehittämistyön inspiraationa että konkreettisena työvälineenä, kun työyhteisössä lähdetään rohkeasti ja avoimesti keskustelemaan ja uudistamaan johtamista, työtä, työyhteisöjä ja tiimejä sekä työ- ja palveluprosesseja.

Opas on suunnattu työpaikoille ja tiimeille sekä niiden johdolle, esihenkilöille, eri ammattiryhmille ja työntekijöille sekä tutkijoille, opettajille, opiskelijoille, työyhteisöjen kehittäjille, konsulteille ja työnohjaajille.

Tutustu oppaaseen: Piippo, S., Syvänen, S. & Kolehmainen, R. (toim.) (2022). Dialoginen toimintatapa – SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 114/2022. Punamusta Oy.  

Lue lisää: Syvänen, S., Loppela, K. & Kolehmainen, R. (toim.) (2022). Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät. SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 113/2022. Grano Oy.