Dialogipiiri, kehittämistyökalu

Piirimuodostelma korostaa osallistujien tasavertaisuutta – jokainen osallistuja on yhtä tärkeä ja arvokas. Dialogipiiri perustuu vanhaan keskustelumuotoon, jossa dialogiin osallistujat käyvät keskustelua piirissä niin kauan, että päästään yhteisymmärrykseen. Kaikkien osallistujien äänet, ajatukset ja mielipiteet ovat yhtä tärkeitä. 

Ryhmän koko

 • Muutamasta osallistujasta sataan osallistujaan.

Menetelmän tarkoitus

 • Tasavertaisen osallistumisen edistäminen ja dialogitaitojen harjoitteleminen.
 • Lisätä tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemusta, luoda puitteet itsen ja toisten kohtaamiselle.
 • Turvata kaikille osallistujille mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi.
 • Piirimuoto on myös käytännöllinen toimivan vuorovaikutuksen kannalta – osallistujat näkevät ja kuulevat toisensa hyvin.

Kuvaus, valmistelut ja toteutus 

 • Tila järjestellään tuoleilla piirimuodostelmaan tai niin, että osallistujat mahtuvat seisomaan piirissä.
 • Piiriin ei kannata laittaa pöytiä, sillä pelkillä tuoleilla istuminen tai ringissä seisominen viestivät avoimuudesta.
 • Alussa kuunnellaan osallistujien kuulumisia ja tunnetilaa sekä käydään dialogia tilaisuuden tavoitteista ja osallistujien toiveista.
 • Jos dialogista on tarkoitus tehdä muistiinpanot, keskustelu voidaan esimerkiksi nauhoittaa. Muistiinpanojen tekeminen ja dialogiin aktiivisesti osallistuminen samanaikaisesti on haastavaa.
 • Dialogin tavoitteet vaikuttavat siihen, ollaanko piirimuodostelmassa koko ajan vai ainoastaan esimerkiksi alussa (check-in) ja/tai lopussa (check-out).

Ajankäyttö

 • Kestoa voidaan säädellä käytettävissä olevan ajan ja osallistujamäärän mukaan.

Vinkkejä teknologiavälitteisiin kohtaamisiin

 • Teknologiavälitteisessä kohtaamisessa piirimuodostelman toteuttaminen ei ole mahdollista, sillä osallistujien kuvat ovat näytöllä/ruudulla usein galleriamuodossa, vierekkäin ja allekkain riveissä. Tasavertaisuuden ja osallisuuden kokemukseen tulee siis kiinnittää erityistä huomiota.
 • Dialogisiin kohtaamisiin on tärkeää osallistua kuvayhteydellä, vähintään tapaamisen alussa, sillä se tekee kohtaamisesta ihmislähtöisemmän sekä mahdollistaa nonverbaalisten viestien lukemisen. Osallistujia on kohteliasta informoida kuvayhteydestä etukäteen.
 • Dialogisen kohtaamisen rakennetta on hyvä noudattaa myös teknologiavälitteisissä kohtaamisissa. On tärkeää kiinnittää huomiota virittäytymiseen ja kohtaamisen aloitukseen (check-in), asioiden käsittelemiseen ja kokemusten vaihtamiseen dialogisen toiminnan (suora puhe, avoin kuunteleminen, kunnioittaminen, odottaminen) mukaisesti sekä kohtaamisen päättämiseen (check-out).
 • Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota osallistujien tasavertaisiin osallistumismahdollisuuksiin ja jokaisen osallistujan mahdollisuuteen käyttää omaa ääntään.
 • Puheenvuorojen lisäksi ajatuksia ja ehdotuksia kannustetaan kirjaamaan chat-kenttään.
 • Osallistumista ja osallisuuden kokemusta voidaan lisätä myös pyytämällä osallistujilta kommentoimaan ja ottamaan kantaa reaktiomerkeillä (peukku, aplodit, sydän jne.).

Dialogipiirissä voidaan käyttää myös jotain symbolia, jonka avulla dialogipiiriin osallistujat tietävät, kenellä on puheenvuoro. Periaatteena on, että sillä, jolla on vuorollaan puhekapula, on puheenvuoro ja muut kuuntelevat. Kapula kiertää. Seuraavassa videossa esitellään dialogikapulan käyttöä.

Katso video: Dialogia piirissä puhekapulaa käyttäen