Dialogit muutosturhautumisesta lastensuojelun laitoksessa

Lastensuojelun laitoksessa tuli esille työntekijöiden kokemaa turhautumista jatkuvaan muutokseen, joka kohdistui  lainsäädäntöön, organisaatioon ja johtamiseen, työyksiköiden profiiliin, työn organisoitumiseen, työnkuviin ja työvuorojärjestelyihin, työntekijöiden osaamiseen ja asiakkaiden tarpeisiin.

​​Kehittämispajassa työn muutosta tarkasteltiin janatyöskentelyn avulla. Aluksi kysyttiin Millaiseen työyhteisöön ja Milloin itse kukin on tullut? Näihin kysymyksiin vastaamalla saatiin näkyväksi muutos ja uudistuminen työelämässä, omassa työyhteisössä ja työssä.

Seuraava kehittämisen vaihe oli päiväkirjatyöskentely, jonka aikana havainnoitiin mikä työn ja työyhteisön arjessä ”mättää” ja mitä ovat onnistumiset. Päiväkirjojen avulla saatiin esille moniäänisesti työntekijöiden  erilaisten kokemusten kirjo, työn luonne ja työyhteisön toiminnan ja ilmmapiirin piirteitä esille.

[/laajenna]

Työyksikköihin saatiin rakentumaan kehittämisen teoille ja oppimiselle pysyvät dialogin tilat. Työntekijän ja työyhteisön valmiudet  työn muutoksesta johtuvan osaamisen kehittämiseen vahvistuivat. Työntekijöiden ymmärrys myös lisääntyi muutoksen jatkuvuudesta ja uudistumisen välttämättömyydestä.