Luottamus ja vuorovaikutus turvaavat onnistuneen etäjohtamisen

Luottamus ja vuorovaikutus on kaikessa kohtaamisessa tärkeää, mutta etätyössä vielä tärkeämpää kuin lähityössä. Fyysisesti samassa tilassa työskentelevät kohtaavat toisiaan luonnollisessa vuorovaikutuksessa kuten työhuoneissa, käytävillä ja kahvilla, mutta etätyössä vuorovaikutus pitää erikseen suunnitella kalenteriin, jotta se toteutuu. Vuorovaikutuksessa on kyse sekä määrästä että laadusta. Esihenkilön tehtävänä on olla aktiivinen vuorovaikutuksen mahdollistamisessa ja toteuttamisessa. Työntekijöiden keskinäiselle vuorovaikutukselle olisi myös varattava riittävästi aikaa kuten esimerkiksi virtuaalisten kahvien merkeissä. Aija Tuimala pohtii artikkelissaan näitä asioita sekä yhteistyötä ja sitoutumista.

Tutustu artikkeliin: Tuimala, A. (2020). Esimies onnistuu etätyön johtamisessa vuorovaikutuksen ja luottamuksen avulla, blogikirjoitus 3.11.2020.