Etä- ja hybridijohtamisen hyviä käytäntöjä

Etäjohtamisessa esihenkilö johtaa työntekijäitää ja yksikköjään etäältä ja käyttää teknologisia työkalujen johtamisessa viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä. Esihenkilö tarvitsee hybridijohtamisessa teknologisten taitojen lisäksi suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta sekä organisointi- ja delegointitaitoja. Tehokas viestintä pitää sisällään kielellisen monimuotoisuuden ja selkeyden sekä kyvyn hyödyntää sujuvasti erilaisia viestintäkanavia. Hybridijohtaminen edellyttää ihmisten kohtaamisten suunnittelua, koska tapaamisia ei tapahdu sattumalta käytävillä tai kahvihetkissä kuten lähijohtamisessa ja siksi etukäteissuunnittelu sekä tapaamisten kalenterointi ovat tärkeässä roolissa esihenkilön työssä. Artikkelissa ja opinnäytetyössä esitetään etä- ja hybridijohtamisen onnistumista lisääviä kehittämisehdotuksia.

Tutustu artikkeliin: Laaksonen, H. & Bäckström, T. (2022). Finnish Remote Leadership in Home Care during the Pandemic. Athens Journal of Social Sciences 9, 1–16.

Tutustu opinnäytetyöhön: Bäckström, T. (2021). Johtaminen etänä – kokemuksia ja oivalluksia: Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hanke. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-tutkinto. Tampereen ammattikorkeakoulu.