Etäjohtamisen käsikirja, Etänä Enemmän -hanke

Etäjohtamisen käytänteiden vaihtelevuus on suurta eri organisaatioiden välillä sekä niiden sisällä. Jokaisen organisaation on työstettävä itselleen soveltuva etäjohtamisen malli ja sisäänajettava etäjohtamisen työkulttuuri. Näistä lähtökohdista Itä-Suomen yliopisto käynnisti työpajatoiminnan eräässä kuntayhtymässä. Työpajoissa kehitettiin yhdessä organisaation henkilöstön sekä johtajien kanssa etäjohtamisen käsikirjan, jossa käsitellään mm. seuraavia teemoja: luottamus, vuorovaikutus, työntekijätaidot sekä etäjohtamistaidot ja -johtajuus. Käsikirjassa esitellään työkalu etäjohtamisen käytänteiden suunnittelun  tueksi ja työpajatoiminnan kuvaus. Käsikirjasta voit saada vinkkejä oman organisaatiosi kehittämiseen!

Tutustu käsikirjaan: Etäjohtamisen käsikirja