Etä-, hybridi- ja monipaikkainen työnohjaus

Etänä toteutuva työnohjaus edellyttää sekä tilaajalta, työnohjattavilta että työnohjaajalta erilaisia käytännön valmisteluja ja sitoumuksia verrattuna perinteiseen lähi-työnohjaukseen. Kivisen ja Wallinin (2022) artikkelissa nostetaan esille etä-, hybridi- ja monipaikkaisen työnohjausprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät erityishuomiot.

  • Etätyönohjauksella tarkoitetaan työnohjausta, jossa ohjaaja ja kaikki ohjattavat ovat digi-välitteisesti yhteydessä toisiinsa.
  • Hybridityönohjauksella tarkoitetaan lähi- ja etätyönohjausistuntojen vuorottelua sovitulla rytmillä.
  • Monipaikkaisella työnohjauksella tarkoitetaan istuntoa, jossa osa ohjattavista voi olla lähikontaktissa keskenään ja osa etäyhteyden päässä, työnohjaaja voi osallistua läsnä tai etänä

Tutustu artikkeliin: Kivinen, P. & Wallin, O. (2022). Työnohjausta etäältä. Teoksessa Heinonen, T. & Korpela, A. (toim.) Etänä Enemmän – muuttuvaa sote-työtä kehittämässä. Tampereen ammattikorkeakoulu, 66–79.