Hybridijohtaminen esihenkilön haastavissa tehtävissä

Hybrijohtamisessa esihenkilö työskentelee osan työajastaan etäällä esimerkiksi omalla kotitoimistollaan ja osan fyysisesti työpaikallaan työpisteessään tai työpisteissään.  Keskeinen kysymys on, mitä asioita esihenkilö hoitaa etäältä ja mitä lähitapaamisissa. Vaikka pandemian aika on helpottanut, ei ole tarkoituksenmukaista palata toimintamalliin, missä kaikki kokoukset toteutettiin lähitapaamisina. Sähköisesti toteutettavat kokoukset ovat tehokkaista ja säästävät aikaa sekä rahaa. Osassa esihenkilön tehtävistä on ehdottomasti selkeämpää ja myös tuloksellisempaa tavata asianosaiset kasvotusten, mutta osan tehtävistä voi toteuttaa videoneuvotteluilla tai muulla etävälineellä.

Artikkelissa esitetään tutkimustuloksia, minkälaisia haasteellisia esihenkilön tehtäviä toteutetaan lähikohtaamisissa, videokohtaamisissa ja muussa kohtaamisessa. Laaksosen (2022) tutkimuksen mukaan esihenkilön haasteelliset tehtävät liittyvät eettiseen johtamiseen, laadun ja tuottavuuteen johtamiseen sekä resurssiohjaukseen ja muutosjohtamiseen.

Tutustu artikkeliin: Laaksonen, H. (2022). Johtamista etänä ja hybridisti. Teoksessa T. Heinonen & A. Korpela (toim.) Etänä Enemmän – muuttuvaa sote-työtä kehittämässä. Tampereen ammattikorkeakoulu, 23–32.