Integraation johtaminen ja uudistumiskyky muutoksessa

Hyvinvointialueet kaipaavat uudenlaista integraatiota ja uudistumiskykyä edistävää yhdistävää johtajuutta. Yhdistävä johtaminen tunnistaa yhteiset haasteet ja määrittelee yhteiset tavoitteet. Yhdistävä johtaja pyrkii pitämään henkilöstön ajan tasalla uudistuksen tavoitteista ja etenemisestä. Johtajan tehtävänä on luoda edellytykset myös henkilöstön osaamisen hyödyntämiselle ja onnistumiselle omassa työssään. Iso osa tästä johtamistyöstä ja hyvinvointialueuudistuksen muutoksen johtamisesta kilpistyy viestintään ja vuorovaikutukseen.

Hyvinvointialueuudistus ei ole vain hallinnon uudistus. Hyvinvointialueiden johtamisessa pitääkin huomioida myös toiminnallinen integraatio rakenteiden ja hallinnon lisäksi. Näin varmistetaan yhteisten rakenteiden sujuva toiminta ja vältetään näennäisen integraation harhaa. Integraation lisäksi on tärkeää rakentaa sisäisen uudistumiskyvyn tekijöitä, jotka lähtevät pohjimmiltaan henkilöstöstä ja uudenlaisen työkulttuurin rakentamisesta.

Katso video: Integraation johtaminen ja uudistumiskyky hyvinvointialueuudistuksen keskiössä.