Itse- ja yhteisöohjautuvuuden dialoginen arvioiminen, portaikkomalli

Itseohjautuvuutta oli opeteltu kotihoidon tiimeissä useiden vuosien ajan. Nousuja ja laskuja oli koettu, lisäksi tiimien kokemukset itseohjautuvuuden toimivuudesta vaihtelivat suuresti. Kehittämistyössä pysähdyttiin itseohjautuvuuden äärelle portaikko -harjoituksen ja materiaalin avulla.

Kuva: Itse- ja yhteisöohjautuvuuden portaikko, mukaillen Balentor, videoblogimateriaali, Sote-Dialogit-hanke, Tikkamäki 2020.

Portaikko -harjoituksen avulla lisättiin tietoisuuta nykyhetkestä sekä harjoiteltiin itsearviointi- ja  reflektiotaitoja.  Tiimien työ- ja toimintatapojen sujuvuutta, yhteistyötä, johtamista ja työn organisointia arvioitiin työhyvinvointikyselyn alkumittauksen tulosten avulla. Kysely sisälsi useita kysymyksiä itseohjautuvista tiimeistä. Itseohjautuvuutta tarkasteltiin taitona, jossa voidaan kehittyä. Kehittämisessä arviotiin omaa ja yhdessä tehtävää työtä ja paikannettiin kehittämistarpeita.

[/laajenna]

Kyselyn tulosten käsitteleminen ja niiden pohjalta kehittämistavoitteiden laatiminen vahvistivat reflektiivistä työotetta.

Itseohjautuvuuden arvioinnin myötä lisääntyi ymmärrys itseohjautuvuuden senhetkisestä tilanteesta omassa tiimissä ja  tiimien pienryhmissä sekä itseohjautuvuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Lue lisää: 

  • Tikkamäki, K. (2022). Itse- ja yhteisohjautuvuuden dialoginen kehittäminen, esimerkkinä kotihoito.
  • Saari, S. (2022). Itseohjautuvuuden toteutuminen vanhustyön toimintaympäristössä Itseohjautuvuuden elementit, kehittämistarpeet ja esimiehen tuen merkitys.
  • Kotamäki, J. (2022). Työhyvinvointi ja uudistuminen sekä hyvinvoivan työyhteisön vaikutus uudistumismyönteisyyteen

Artikkelit on julkaistu teoksessa: S. Syvänen, K. Loppela & R. Kolehmainen (toim.) Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät. SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja Working Papers 113/2022. Tampere: Grano Oy.