Johdon ja esihenkilöiden etätyönohjauksen ja etävertaistuen tarve

Kemppaisen, Nurmisen ja Laaksosen tutkimuksessa kartoitettiin esihenkilöiden etätyönohjauksen ja -vertaistuen tarpeita Pirkanmaan sosiaali- ja terveyssektorilla teemoitetulla ryhmähaastattelulla, johon osallistui 13 esihenkilöä kotihoidosta. Etätyönohjausta koettiin tarvittavan työssä jaksamiseen, tunteiden käsittelyyn, työnkuvan selkeyttämiseen, vastuun kantoon, muutosten hallintaan ja työn arvostukseen. Esihenkilöitä kuormittavat eniten tulipalojen sammuttaminen, vaatimusten ristipaine, työn yksinäisyys ja työssä jaksaminen.

Tulipalojen sammuttaminen tarkoitti niin kiivasta työtahtia, että ei ehtinyt ennakoida tulevaa vaan tilanteet tulivat ”päälle” akuutista ja niihin tuli reagoida välittömästä. Voimakkaita tunteita nousi esille kuten voimattomuus, riittämättömyys, ahdistus ja uupuminen. Vaatimusten ristipaineessa esihenkilöt kokivat stressiä, henkistä kuormitusta ja väsymystä. Työn yksinäisyys kuormitti myös ja silloin oli tarvetta saada omalta esihenkilöltä tukea työhön ja tulla kuulluksi sekä onnistumisissa että epäonnistumisissa. Säiliötehtävässä vastaajat kokivat negatiivistentunteiden patoutuvan sekä huolta työntekijöistä ja työssä jaksamisesta.

Tutustu artikkeliin: Kemppainen, A., Nurminen, J. & Laaksonen, H. (2020). Esimiehet tarvitsevat työnohjausta ja vertaistukea työssäjaksamisen tukemiseksi. TAMK journal.