Johtaminen ja kuntatyö koronakriisin aikana

Tuimalan ja Näsäsen raportissa (2021) tarkastellaan koronakriisin vaikutuksia kuntatyöhön keväällä 2020. TArkempina tarkastelun kohteina ovat johtaminen ja esihenkilötyö muuttuvassa kriisissä, etätyö ja etäjohtaminen, sekä työhyvinvointi korona-aikana. Lopuksi pohditaa, mitä kriisistä opittiin. Johtamistyössä olevien tulisi uudistaa johtamistaan lisäämällä työntekijöiden itseohjautuvuutta ja yhteisöohjautuvuutta sekä panostamalla valmentavaan johtamiseen. Esihenkilötaitoihin tulisi panostaa, sillä niiden puutteet korostuvat kriisissä ja etätyössä. Luottamuksen rakentaminen, ylläpitäminen ja näkyväksi tekeminen on tärkeää, jotta vaikeinakin aikoina työntekijät voivat tehdä työtään turvallisin mielin.

Tutustu aineistoon: 

Tuimala, A. & Näsänen, J. (2021). Koronakriisin vaikutuksia kuntatyöhön. Kuntalliton julkaisusarja UUTTA KUNNISTA 4/2021. KT Tutkimusraportti. Kuntaliitto.

Laaksonen ja Kivinen johdattelevat Ku-Ki-Pa-So -menetelmään, josta sitten Savolainen ja Silvan esittävät mielenkiintoisen käytännön sovelluksen draaman keinoin. Menetelmän lyhenne tarkoittaa sanoja kuuntele, kiitä, pahoittele ja sovi. Menetelmää on hyvä käyttää tilanteissa, joissa joku toinen henkilön, esimerkiksi asiakas tai työntekijä, esittää vahvoja kriittisiä ja jopa hyökkääviä sanoja sekä tunteita. Ensiarvoisen tärkeää on ensin aidosti kuunnella, mitä henkilöllä on kerrottavana ja mihin seikkoihin hän on kiinnittänyt huomionsa. Kiitä tämän jälkeen henkilöä arvokkaasta tiedosta ja kommenteista sekä pahoittele tapahtunut. Missään vaiheessa ei saa lähteä tyrmäämään esitettyä asia eikä hyökkäämään takaisin. Viimeisessä vaiheessa on tärkeää keskustella, mitä tilanteelle pitäisi tehdä ja sen jälkeen sovitaan molempien osapuolten roolit ja toimenpiteet. Tärkeää on myös seurata jälkikäteen, että sovituista asioista pidetään kiinni.

Katso videon: Kuuntele-Kiitä-Pahoittele-Sovi mallin käyttö esihenkilötyössä