Asiakasosallisuus kirjaamiskäytäntöjen kehittämisessä, lastensuojelu

Lastensuojelun työyhteisössä toteutettiin ohjaajien toimesta viikkosuunnitelmat, jotka annettiin nuorille valmiina. Työntekijät kokivat, että kirjaamiselle on liian vähän aikaa ja työntekijöiden välillä oli isoja vaihteluita kirjaamisen tavassa ja tyylissä. ​

Kehittämispajassa kirjaamisen merkitys ja eri ulottuvuudet nostettiin esille. Sovittiin kokeilusta, jossa viikkosuunnitelmat toteutetaan ohjaajan ja nuoren yhteistyönä osallistavan kirjaamisen periaattein. Tällöin nuorelle ja ohjaajalle järjestyy kahdenkeskinen keskusteluaika ja nuori osallistuu enemmän oman arkensa suunnitteluun. Tavoitteena oli myös saada nuori sitoutumaan yhdessä tehtyihin suunnitelmiin ja sopimuksiin. ​

Kehittämisen tuloksena työkäytäntöjä muutettiin mielekkäämmiksi ja kirjaaminen nähtiin ammatillista toimintaa tukevana työnä.​ Yhteinen kirjaamiskäytäntö vahvisti työntekijöiden osaamista nuoren kanssa käydyn yhteisen keskustelun ja käsittelyn myötä. Suhtautuminen kirjaamiseen muuttui ”välttämätön paha” -ajattelusta ”osa perustehtävää” -ajatteluun. Asiakkaiden osallisuus ja sitoutuminen edistyivät osana perustyötä.