Etäjohtaminen, kirjallisuuskatsaus

Sote-kentän etäjohtamisen pitkästä käytännön kokemuksesta huolimatta siihen kohdistunut tutkimustoiminta ennen pandemiaa on ollut vähäistä.  Moisio-Terkamon ym. artikkelissa toteutettiin kirjallisuuskatsaus vuosille 2010–2018 tavoitteena kerätä ja syntetisoida empiiristä näyttöä etäjohtamisesta, jota tietoa voidaan käyttää etäjohtamisen kehittämisessä terveydenhuollossa. Artikkelissa esitetään keskeisiä tuloksia etäjohtajan ominaisuuksista, roolista ja etäjohtamisen haasteista sekä työkulttuurista.

Tutustu artikkeliin: Terkamo-Moisio, A., Karki, S., Kangasniemi, M., Lammintakanen, J. & Häggman-Laitila, A. (2021). Towards remote leadership in health care: Lessons learned from an integrative review. Journbal of Nursing Management 78(3), 595–608.