Kuormitustekijät ja työn hallinta kotihoidossa

Sosiaali- ja terveysalan jatkuvat muutokset ovat olleet sekä esihenkilöitä että työntekijöitä kuormittavia tekijöitä viimeisten vuosien aikana. Usein muutoksessa nousee ensimmäisenä asiana esille pelko, joka kohdistuu omaan työhön ja asemaan sekä niiden mahdolliseen heikkenemiseen. Muutos kuormittaa henkisesti ja sosiaalisesti kaikkia osapuolia, mutta myös fyysisesti etenkin asiakas- tai potilastyötä tekeviä.  Liian suuresti kuormittava työ ei motivoi ja silloin stressi kasvaa sekä mahdollisesti myös sairauslomat lisääntyvät. Mikäli työn vaatimustaso ja tekijän osaaminen eivät kohtaa, voi syntyä stressiä ja turhautumista. Liian helppo työ turhauttaa ja liian vaativa työ kuormittaa. Optimaalinen tilanne olisi sellainen, että henkilö kokee työn vaatimustason vastaavan hänen osaamistaan, jolloin työn hallinnan tunne kasvaa. Seuraavassa artikkelissa tarkastellaan kotihoidon esihenkilöiden ja työntekijöiden työn kuormitustekijöitä ja työn hallintaa.

Tutustu artikkeliin: Nisula, E., Rintamäki, E. & Laaksonen, H.  (2020). Kuormitustekijät ja työn hallinta perusterveydenhuollossa. TAMKjournal.