Luottamuksen rakentuminen ja vahvistuminen etätöissä

Etätyötä voivat tehdä niin esihenkilöt kuin työntekijätkin. Usein etätyön tekemisestä tehdään ensin etätyösopimus, missä tarkennetaan etätyön säännöt ja reunaehdot. Ennen pandemia-aikaa saattoi etätyötä kohtaan olla epäileviä ajatuksia, tulevatko työt tehdyksi vai laiskotellaanko siellä etätyössä. Pandemia muutti asenteita etätyöstä ja sen tarpeellisuudesta, sillä monet tutkimukset ovat osoittaneet, että etätyössä on tehty paljon enemmän työtunteja ja pidempiä päiviä kuin lähityössä. Myös tuloksellisuus on etätyössä ollut parempaa kuin lähityössä. Voisi melkein sanoa, että luottamuksen puute, joka ennen pandemiaa kohdistui etätyön tekemiseen ja etänä työskenteleviin on muuttunut täysin. Etätyö edellyttää vahvaa luottamusta esihenkilön ja työntekijän välillä ja tämä luottamus on pandemian aikana saanut tuulta siipiensä alle. Jussi Savolainen pohtii seuraavassa artikkelissa etätyön luonnetta luottamuksen ja vuorovaikutuksen kautta sekä antaa vinkkejä onnistuneeseen etätyöhön.

Tutustu artikkeliin: Savolainen, J. (2021). Luottamuksen rakentuminen ja vahvistaminen etätyössä.