Pelisääntöjen laatimiseen vinkkejä

Seuraavassa on kuvattu konkreettisesti, miten työyhteisön tai tiimin pelisääntöjä voidaan laatia yhdessä ja dialogisesti. Tärkeää on, että jokaisella on mahdollisuus tuoda esille omat toiveensa ja odotuksensa pelisääntöjen sisällöiksi. Yhteisissä keskusteluissa yksilöiden kokemuksista syntyy kokonaisuus, johon on helppoa sitoutua ja sovittua pelisäännöstöä noudattaa. Tärkeää on tunne osallisuudesta, vaikutusmahdollisuuksista ja kuulluksi tulemisesta.

Kuva: Pelisääntöjen laatimisen vaiheet.

Seuraavassa esitellään pelisäännöt työyhteisön jäsenten työkäyttäytymiselle. Ne on laadittu eräällä sote-alan työpaikalla edellä esitetyn pelisääntöjen laatimisprosessin ja sen eri vaiheiden mukaisesti.

Kuva: Työkäyttäytymisen pelisäännöt.