Symbolityöskentely, kehittämistyökalu

Ryhmän koko

 • Muutamasta osallistujasta muutamaan kymmeneen osallistujaan.

Menetelmän kuvaus ja tarkoitus

 • Symbolityöskentely sopii esimerkiksi kokouksiin ja palavereihin, kahvipöytä- ja kehityskeskusteluihin sekä kehittämistilaisuuksiin. Se on toiminnallinen ja luova tapa käynnistää keskustelua ja reflektointia, käsitellä teemoja ja ilmiöitä moniulotteisesti sekä tunnistaa teemoihin liittyviä tulkintoja ja tunteita.
 • Symbolit mahdollistavat ottamaan tarkasteltavaan ilmiöön etäisyyttä, mikä voi helpottaa ja selkeyttää haastavampienkin tilanteiden ja tunteiden sanoittamista.
 • Symbolityöskentelyä voidaan käyttää virittäytymiseen, tilaisuuden “väliohjelmanumerona” tai ajatusten kokoajana tilaisuuden päätteeksi.

Tarvikkeet ja toteutus

 • Työskentelyssä voidaan käyttää symboleina muun muassa kuvia (esim. valokuvat, postikortit, kuvakortit), tekstikortteja (esimerkiksi dialogin tai jonkin muun teeman mukaisia ajatuksia ja mietteitä) tai esineitä.
 • Symbolit voivat olla pöydällä tai lattialla. Symboleja voidaan ottaa yksi tai useampi tehtävän tarkoituksesta ja käytettävissä olevasta ajasta riippuen.
 • Jokainen osallistuja kertoo vuorollaan symbolistaan, esimerkiksi siitä, miten valittu kuva, tekstikortti tai esine liittyy käsiteltävään aiheeseen tai millaisia ajatuksia ja tunteita se hänessä herättää.
 • Tärkeintä on antaa jokaisen osallistujan puhua vuorollaan. Muiden osallistujien ei välttämättä tarvitse kommentoida tai tulkita kuulemaansa. Jos työskentelyssä käytetään tekstikortteja, voidaan tekstien herättämistä ajatuksista käydä osallistujien kesken myös yhteistä dialogia.

Ajankäyttö

 • Käytettävissä olevan ajan ja osallistujamäärä mukaan. Jos ajankäyttöä on tarpeen säädellä, voidaan puheenvuoroille sopia etukäteen aikaraja (esimerkiksi 2–3 min. / osallistuja). Aikaa voidaan säädellä esimerkiksi tiimalasin tai sekuntikellon avulla.

Vinkkejä

 • Symbolit voidaan laittaa nähtäville oikeinpäin, jolloin osallistujat voivat itse valita heille sopivimmat tai mieluisimmat symbolit. Toinen vaihtoehto on laittaa symbolit nurinpäin (kortit) tai piiloon (esineet), jolloin symbolit valikoituvat osallistujille sattumanvaraisesti.
 • Korteista tai esineistä voi rakentaa myös polun, jonka osallistujat kiertävät. Polulle voi rakentaa, vaikka reflektiota virittäviä “välipysäkkejä”, joilla voi olla esimerkiksi pohdintatehtäviä tai kysymyksiä joko yksilöille, pareille tai pienryhmille.

Katso video: Dialogitaidot työssä ja työyhteisössä, dialogia korttien avulla