Turvallinen tila yhteiselle puheelle

Työyhteisön tarina

 • Käydään läpi keskustellen jokaisen työpajaan osallistuvan “tarinaa” työyhteisön jäsenenä:
  • Milloin aloitit työssä?
  • Millaista työ silloin oli?
  • Miten työ on muuttunut työskentelyn aikana?
 • Janatyöskentelyllä voidaan havainnollistaa työyhteisön historiaa ja työntekijöiden sijoittumista ajalliselle jatkumolle.
 • Jokainen saa oman tilansa ja oman “tarinansa” esiin, millä tehdään näkyväksi kokemusten moninaisuutta. Tavoitteena päästä kiinni työn muutoksiin ja perustehtävän hahmottamiseen muutosten keskellä.

Kuormitusjana

 • Pohditaan ensin itsekseen, sen jälkeen pienemmissä ryhmissä ja lopuksi yhteisesti:
  • Mikä työssä kuormittaa tai vie energiaa?
  • Mikä antaa energiaa?
 • Asioita kirjataan paperille janan eri päihin.
 • Tavoitteena on tunnistaa voimavaroja tuovia ja vieviä tekijöitä, joista voidaan kohdentaa teemoja työn kehittämiseksi. Keskustelun aikana on tärkeää, ettei kuormittavia tekijöitä selitetä pois tai neuvota ratkaisemaan, vaan tuodaan kuormittavat ja energisoivat tekijät yhteisen ihmettelyn ja ajattelun keskiöön.

Tavallinen työpäivä

 • Piirretään fläppipapereille yhdessä keskustellen, mitä työpäivän aikana tapahtuu. Apuna voi käyttää kuvia, kortteja, symboleja ja värejä sanojen ja tekstin tueksi.
 • Tavoitteena on tutkia työn tekemistä yhdessä. Työpäivän yhteinen työstäminen tuo esille eroja siinä, miten kukin työtehtävänsä hahmottaa ja millaisena näkee oman toimintansa osana työyhteisöä. Yhteinen keskustelu auttaa tunnistamaan myös toimintatapoja ja rutiineja, jotka koetaan ongelmallisiksi.
 • Keskustelua voi viedä pidemmälle osaamisen tunnistamiseen, jolloin tavallisen työpäivän tapahtumien rinnalle yhteisesti pohtien rakentuu käsitys ammatillisesta osaamisesta ja sen mahdollisista kehittämistarpeista.