Työhyvinvoinnin ja työnantajakuvan kehittämistyö, Kangasalan kaupunki

Kangasalla on tehty pitkäjänteistä ja aktiivista työtä työnantajakuvan, henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin kehittämisen eteen. Henkilöstön saatavuuden havaittiin heikentyneen erityisesti sote-palveluissa ja tästä syystä Kangasalla ryhdyttiinkin aktiiviseen kehittämistyöhön vuonna 2020.

Työnantajakuvan kehittämisessä on lähdetty liikkeelle henkilöstön positiivisten kokemusten keräämisestä ja kehittämiskohteiden kartoittamisesta. Kehittämistyössä keskitytään sekä organisaation omien vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen, että niistä viestimiseen ja vuorovaikuttamiseen sisäisesti ja ulkoisesti.

Rekrytoinnissa muutoksen tuulia

Kangasalla on tiedostettu myös rekrytoinnin paradigman muutos, joka ohjaa väistämättä etsimään uusia keinoja henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Nykytilanteessa henkilöstön rekrytoinneissa onnistutaan laajaa keinovalikoimaa hyödyntämällä. Rekrytoinnin edistämisessä yksi keskeinen tekijä on kilpailukyvyn parantaminen hakija- ja työntekijäkokemusta kehittämällä. Kangasalla rekrytointia vauhdittamaan luotiin myös kaupungin oma SoTender-sovellus, jonka avulla on edistetty sijaisrekrytointia keväästä 2022 lähtien.

Sekä kuntien että hyvinvointialueiden on syytä panostaa työnantajakuvan kehittämiseen muutostilanteessa. Hyvinvointialueet voivat rakentaa työnantajakuvaansa houkuttelevaksi puhtaalta pöydältä ja myös kunnat voivat uudelleen määritellä itseään työnantajina. Aktiivinen työ työnantajakuvan, henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin kehittämisen puolesta edistää uuden osaavan henkilöstön saatavuutta ja myös vahvistaa henkilöstön parempaa sitoutumista.

Katso video: Työnantajakuvan ja työhyvinvoinnin kehittämistyö Kangasalla.