Työhyvinvoinnin vuosikello lapsi- ja perhepalveluissa, Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin lapsi- ja perhepalveuissa todettin tarve koota työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävät toimenpiteet yksilön, esihenkilön ja organisaation tasolla.

Työhyvinvoinnin vuosikello rakennettiin perusturvajohtajan aloitteesta yhteistyössä esihenkilöiden ja  työhyvinvointikoordinaattorin kanssa kaupungin työhyvinvointisuunnitelmassa kirjattujen työhyvinvointitoiminnan johtamisen päätavoitteiden mukaisesti

Kehittämisen lopputuloksena saatiin aikaan työhyvinvoinnin vuosikello, jonka tarkoituksena on tukea esihenkilöitä ja työntekijöitä pitämään yllä työhyvinvointia ja työturvallisuutta ja muistuttaa niitä työsuunnitelmaa tehdessä. Vuosikellon osa-alueita ovat:

  1. Työturvallisuus ja tietoturva
  2. Työhyvinvoinnin seuranta
  3. Työterveyshuolto-yhteistyö
  4. Työyhteisö ja tyhy-toiminta
  5. Henkilöstöjohtaminen ja osaaminen.

Vuosikellossa on on otettu käyttöön myös työhyvinvoinnin itsearviointimittari, joka rakennettiin SoteDialogit-hankkeen laajan työhyvinvointikyselyn pohjalta.

 

Kuva: Työhyvinvoinnin vuyosikello, Kupion kaupungin lapsi- ja perhepalvelut 2021.

Vuosikellon vaikutuksena työhyvinvointi on aiempaa näkyvämmin rakenteissa ja se vahvistaa ennaltaehkäisevää työotetta työhyvinvoinnin ja sen johtamisen tukemisessa.