Työnohjattavien kokemuksia lähi- ja etätyönohjauksesta

Työnohjaus perustuu keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen sekä sitoutuneeseen työskentelyyn kohti yhdessä laadittuja tavoitteita. Etänä Enemmän -hankkeessa toteutui yhteensä yhdeksän vuoden kestänyttä työnohjausryhmää, jotka työskentelivät hybridi-mallin mukaisesti vuorotellen lähi- ja etätapaamisia. YAMK opiskelijat Mikkola ja Kalliokoski (2021) haastattelivat ryhmiin osallistuneita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja esihenkilöitä keräten heidän kokemuksiaan toteutuneista työnohjauksista.

Luottamuksen rakentuminen etäyhteyksillä koettiin tärkeimmäksi ja samalla haastavammaksi tekijäksi etätyönohjauksissa. Lähikontaktin puuttuessa tai sen ollessa kovin vähäistä, ryhmäytyminen ja työskentelyyn sitouttaminen vaatii työnohjaajalta aktiivisempaa roolia kuin lähitapaamisissa. Ohjattavat kaipasivat myös istuntojen jälkeistä vapaampaa rupattelua, joka jäi puuttumaan etätapaamisten yhteydessä. Teams- ja Skype-tapaamiset lisäsivät ohjattavien digi-osaamista ja rohkeutta hyödyntää näitä taitoja myös työssään.

Tutustu opinnäytetyöhön: Mikkonen, P. & Kalliokoski, S. (2021). Oltiin kaikki aidosti läsnä, vaikka oltiinkin etänä. Työnohjattavien kokemuksia lähi- ja etätyönohjauksesta. Opinnäytetyö. TAMK.