Pelisäännöt työyhteisön ilmapiirin parantamiselle

Työyksikössä käytyjen keskustelujen perusteella kehittämisen kohteeksi haluttiin ottaa työilmapiirin parantaminen. Työyksikössä esiintyi sekä esihenkilöiden että henkilöstön mukaan yleistä tyytymättömyyttä, selän takana puhumista ja juoruilua, mikä vaikutti koko yksikön työviihtyvyyteen. Työskentely eteni seuraavalla tavalla.

1. Ennakkotehtävä: Henkilöstöä pyydettiin miettimään vuorovaikutustilanteita työkavereiden kanssa ja kirjaamaan ajatuksiaan ylös seuraavien kysymysten avulla:

 • Millaisten tilanteiden jälkeen olet huomannut kokevasi turhautumisen, ärtymyksen tai suuttumuksen tunteita?
 • Mitä tilanteissa on tapahtunut, mitä sanottu tai jätetty sanomatta?

2. Kehittämistilaisuus: Ennakkotehtävän käsittelyä jatkettiin ryhmissä. Työskentelyn tavoitteena oli koota ne osa-alueet, joille pelisääntöjä työyhteisössä tarvittiin. Ryhmätöiden tuloksista koottiin tilanteet, jotka herättivät työyhteisössä turhautumista työkaveriin.

Tilaisuudessa korostettiin, ettei ketään nimetä, vaan puhe pidetään yleisellä tasolla. Työntekijöitä kannustettiin myös kertomaan asioista minä -muodossa (“Minusta tuntuu, että …”), jotta vältetään yleistäminen (“Täällä ei kukaan koskaan siivoa jälkiään”). Myös dialogisuuden kuuntelemisen elementtiä tähdennettiin. Tässä tapauksessa se mahdollisti tunteita herättävän aiheen käsittelyn siten, että jokainen sai mahdollisuuden sanoa kokemansa epäkohdan, eikä kukaan kommentoinut sitä heti.

3. Valmiiden pelisääntöjen esittely ja niiden käytöstä sopiminen yhdessä: Tuotoksena syntyivät pelisäännöt, jotka esiteltiin työyksikölle. Tarkoituksena oli, että kaikki hyväksyvät pelisäännöt ja sitoutuvat niihin. Yhteisen keskustelun perusteella pelisääntöjä päädyttiin vielä hieman tarkentamaan. Lopulliset pelisäännöt toimitettiin työyksikköön.

Työyhteisön pelisäännöt

 1. Pidän mielessä kuuntelemisen peruselementit
  • Keskityn tilanteissa, joissa työkaveri haluaa kertoa asioista.
  • Pyrin olemaan läsnä ja aidosti kuuntelemaan. Näissä hetkissä irrottaudun työvälineistä, kuten puhelimesta ja tietokoneesta.
  • Mikäli joudun olemaan laitteissa kiinni, pyrin kuuntelemaan kuitenkin työn lomassa.
  • Tärkeän ja kiireellisen työtehtävän ollessa kesken, voin sanoa työkaverille, että palataan asiaan hetken päästä.
 1. Siivoan omat jälkeni ja pidän yhteiset tilat siistinä
  • Siivoan omat jälkeni, kuten maski- ja hanskanyssäkät yhteisistä tiloista, ryhmäkodilta, autoista sekä muista työpisteistä.
  • Ollessani yövuorossa, pidän huolen astioiden pesemisestä ja astianpesukoneen tyhjentämisestä.
  • Yövuorossa ollessani laitan puhtaat työvaatteet paikalleen.
 1. Tarjoan työkaverille apua, jos itsellä on työvuorossa aikaa ja osaan pyytää työkaverilta apua tarvittaessa
  • Akuuteissa tilanteissa informoin muuttuneesta työtilanteesta muuta työtiimiä heti.
 1. Pidän huolen, että tulen ajoissa töihin
  • Olen pukeutunut työvaatteisiin ja olen henkisesti valmis työtehtäviin työvuoron alkaessa.
  • Pääsen aloittamaan työtehtävät ripeästi ja näin mahdollistan myös muiden tiimiläisten työn tekemisen.

[/laajenna]

Työyksikön ilmapiiriä mietittäessä kannattaa irrottautua asioiden pitämisestä itsestään selvyytenä: ”Kyllähän meillä nyt kaikki tämän tietävät”. Ei ole niin pientä asiaa, ettei siitä voisi olla eriäviä näkemyksiä ja toimintatapoja