Uudistuva johtaminen -opas, Soteliiderit

Uudistuva johtaminen -opas tarjoaa sote-työnantajille virikkeitä toiminnan ja johtamisen kehittämiseen muutoksissa. Se antaa myös kuvan niistä johtamisen teemoista, jotka ovat keskeisiä julkisten sote-työnantajien näkökulmasta. Opas pohjautuu vuonna 2020 käytyihin teemakeskusteluihin, joita KT:n Soteliiderit-hankkeessa on käyty kymmenien kuntien ja kuntayhtymien sote-työnantajien edustajien kanssa johtamisen kehittämistarpeista sekä meneillään olevista kehittämishankkeista.

Oppaassa esiteltävät kehittämisteemat ovat edelleen relevantteja vuonna 2023 hyvinvointialueille siirryttäessä. Sote-alan muutoksessa on tärkeää ylläpitää yhtenäistä tilannekuvaa ja sopeuttaa toimenpiteitä toimintaympäristön muutoksiin.

Lataa opas täältä.

Uudistuva johtaminen -opas