Case-pankki

Konkreettiset sotehelmet eli hankkeiden case-esimerkit

  • kuvaavat eri organisaatioiden, työpaikkojen tai tiimien kehittämistyön tuloksia ja tuotoksia
  • esittelevät monenlaisia osallistavia kehittämistapoja, kehittämismenetelmiä ja työkaluja sekä
  • julkaisuja ja kehittämisoppaita.

Case-esimerkit löytyvät seuraavalta listalta aakkosjärjestyksessä ja niihin on mahdollista tutustua oman mielenkiinnon mukaisesti ja missä järjestyksessä tahansa. Kukin case-esimerkki on linkitetty sille teema-alueelle, jossa ne sivustossa sijaitsevat.