Etä- ja hybridijohtaminen

Etäjohtamista on pandemian aikana tutkittu runsaasti ja uusia tutkimustuloksia tuodaan julkisuuteen koko ajan. Etäjohtamisen rinnalle on nostettu hybridijohtamisen käsite, joka selkeyttää johtamisen etäältä ja läheltä johtamiseen. Totaalinen 100 % etäjohtaminen toteutuu harvoin suomalaisissa sosiaali- ja terveysalan organsiaatioissa, joten käsitteellisesti olisi asianmukaisempaa puhua hybridijohtamisesta, missä esihenkilö johtaa etäältä esimerkiksi 40–60 % työajastaan. Etäjohtamisen toteutus tulee suunnitella samalla tavalla kuin yleensä etätyön toteutus, koska kotitoimistolta johtaminen asettaa monia haasteita teknologialle ja vuorovaikutukselle sekä työn tuottavuudelle.

Mukaillen: Hybridijohtamisen malli (Laaksonen 2022)

Lue lisää: