Mies työskentelee kädessään hohtava hehkulamppu

Tiedolla johtaminen päätöksenteon tukena

Strategiseen johtamiseen tarvitaan kattavaa henkilöstöä, palvelutoimintaa ja taloutta koskevaa tiedon lähteiden tarkastelua, analysointia ja dynaamista synteesiä. 

Tiedolla johtaminen kuuluu työkykyjohtamisen kaikkiin vaiheisiin aina ennakoivista toimista lähtien. Tärkeää on tiedon hyödyntäminen johtamisessa monipuolisesti organisaation eri tasoilla: ylimmässä johdossa ja johtoryhmissä, keski- ja lähijohtamisessa sekä henkilöstöhallinnossa. Tiedolla johtamisessa hyödynnetään ja yhdistellään useampia tietolähteitä ja eri mittareista saatua tietoa seuraavan kuvan mukaisesti.

Kuva: Esimerkkejä tiedolla johtamisen mittareista työkykyjohtamisen tukena, mukaillen Uitti (toim.) 2014.

Esimerkiksi ymmärrystä sairauspoissaolojen taustalla olevista tekijöistä voidaan lisätä tarkastelemalla dataa eri diagnoosiluokkiin sijoittuvien poissaolojen osuuksista, työhyvinvointikyselyn tuloksista tai työterveyshuollon tekemistä työpaikkaselvityksistä. Tiedon analysoinnin pohjalta tehdään johtopäätökset, jotka toimivat perustana ratkaisuehdotusten tekemiselle. Ratkaisujen toimivuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Lue lisää: Strateginen työkykyjohtaminen johdolle