Vaikuttava työterveysyhteistyö

Havaintoja yhteistyön haasteista ja ratkaisuehdotuksia

Strateginen työkykyjohtaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Organisaation tärkein kumppani työkykyjohtamisessa on työterveyshuolto. Strateginen työkykyjohtaminen -hankkeessa havaittiin seuraavia haasteita, joihin yhteiskehittämisellä etsittiin ratkaisuja.