Johtajuuden jatkuva kehittäminen

Sosiaali- ja terveysala on jatkuvassa muutoksessa ja siksi johtamisen on oltava jatkuvasti eteenpäin katsovaa ja kehittyvää. Käsillä oleva sote-kenttää mullistava uudistus on osa jatkumoa, mutta myös tietynlainen käännekohta ja mahdollisuus johtamistapojen suunnanmuutokseen.

Sote-alalle on jo toistakymmentä vuotta valmisteltu suurta rakenteellista muutosta. Henkilöstö on joutunut elämään epävarmuudessa, mutta tästä huolimatta asiakaspalvelun jatkuvuus on ollut koko ajan turvattuna. Työn arki ja toimintaympäristö ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkossakin. Lisäksi hyvinvointialueiden talouden tiukat raamit sekä ennusteet palvelutarpeiden kasvusta lisäävät paineita uudistaa palveluja.

Muutos vaatii monenlaisia johtamistaitoja

Yhteisen tilannekuvan ylläpito ja toimenpiteiden sopeuttaminen muutoksiin ovat tärkeitä johtamistaitoja. Muutoksissa perustehtävät ja roolitukset kaipaavat hiomista, jotta tavoitteet saavutetaan. Tärkeää on myös organisaatioiden resilienssi eli uudistumiskyky, jonka edistäminen on johdon ja esimiesten tehtävä. Henkilöstön itseohjautuvuutta on vahvistettava, jotta toiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeita. Johtamisen kehittäminenkin on jatkuvaa itsensä ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Myös yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa on tarpeen vahvistaa. Kansallisesti on tärkeää luoda yhteisiä pelisääntöjä vertailtavuuden tueksi sekä edistää tietojohtamisen kehittymistä.