Muutos- ja kriisijohtaminen

Kriisi on yllättävä ja poikkeuksellinen muutostilanne, joka uhkaa organisaation toimintaa, päätöksentekoa ja joskus jopa ihmishenkiä. Se voi olla organisaation itsensä aiheuttama, kuten mainekriisi, tai ulkoa tuleva uhka, kuten koronapandemia. Toisinaan kriisi voi hiipiä huomaamatta ja vähitellen, joskus se tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Oli kriisitilanne millainen tahansa, kriisiajan johtaminen perustuu aina normaaliajan johtamiskulttuurille, eikä niitä voi erottaa toisistaan. Kriisit tuovat johtamistyöhön oman lisänsä ja uudistumisen tarpeen, mutta työn käytäntöjen tulee olla luotuina ja testattuina jo etukäteen. Koronapandemia toi esille etä- ja hybridijohtamisen osaamisen haasteen, koska kriisi eristi monella tapaa henkilöstöä ja esihenkilöitä toisistaan. Pandemiakriisi haastoi johtoa ja esihenkilöitä muutosjohtamisessa ja sen osamisessa.

Muutosjohtamisen tärkeä osa-alue, henkilöstön osallistaminen, on etäjohtajuudessa astetta vaativampaa, vaikkakin yhtä tärkeää. Osallistamisessa on kyse yhteistyöstä, joka pohjautuu vuoropuheluun, yhteisen ymmärryksen luomiseen ja ratkaisujen löytämiseen yhdessä. Osallistaminen tarkoittaa, että henkilöstö tulee kuulluksi ja heidän näkemyksensä otetaan huomioon. Henkilöstön potentiaalia ja hiljaista tietoa keskeisenä voimavarana ei kannata  eikä ole varaa jättää hyödyntämättä. Muutosten etäjohtamisessa työntekijöiden osaamisen saaminen yhteiseen käyttöön on esihenkilöille haastava  ja vaikea tehtävä.

Lue lisää:

  • Laaksonen, H. (2023) Esihenkilöiden työn ilon lähteet pandemian jälkimainingeissa. Teoksessa TAMK-KONFERENSSI 2023. Estradilla TAMKilaisten tiedot, taidot ja osaaminen, 140–146.