Tietoa sotehelmet hankkeista

Sotehelmet-sivuston rakentamiseen ja sisällön tuottamiseen ovat osallistuneet seuraavat Euroopan sosiaalirahaston 2019–2022 rahoittamat ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat ja valvomat kehittämishankkeet:

 1. Strateginen työkykyjohtaminen sotemuutoksessa
 2. Soteliiderit – hyvällä henkilöstöjohtamisella onnistuneita muutoksia
 3. SoteDialogit muutoksessa – Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus
 4. Hyvinvoiva Hoiva, Välmående omsorg – Hyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten sote-palveluissa
 5. Etänä Enemmän – sotetyö uudistuu
 6. Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi, ASKO

Sotehelmet-yhteishankkeen koordinaatio: Sosiaali- ja terveystaloustieteen, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti, HT Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

Tavoitteet

Sote-organisaatiot

 • Omaksuvat työkykyjohtamisen osaksi strategista johtamista.
 • Strategiaan liitetyn työkykyjohtamisen myötä luodaan edellytykset, toimintatavat ja seurannan välineet henkilöstön työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi muutoksissa.
 • Johto ja esihenkilöt ovat tietoisia työkykyjohtamisen merkityksestä ja hallitsevat työkykyjohtamisen keskeiset sisällöt ja toimenpiteet.
 • On kuvattu työkykyjohtamisen prosessit, vastuut ja roolit sekä toiminnan koordinointi.
 • Esihenkilöt johtavat tiedolla henkilöstön työkykyä ja hyödyntävät suunnitellusti ennakoivia mittareita.
 • Työkykyjohtamisen parissa työskentelevät ammattilaiset tekevät keskenään yhteistyötä, verkostoituvat ja jakavat toisilleen hyviä käytäntöjä.

Toteuttajat ja yhteistyötahot

Päätoteuttaja: Työterveyslaitos

Osatoteuttajat: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (Päijät-Sote), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)

Yhteistyötahot: Keva, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Kirjoittajat

Työterveyslaitos: Eija Haukka, erikoistutkija, Julia Anttilainen, tutkija, Irmeli Pehkonen, vanhempi asiantuntija

Keva: Eija-Maria Gerlander, kehittämispäällikkö

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tukee sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Kehittämisessä tavoitteena on

 • Tukea yhteiskunnallisesti hyvin toteutettua hyvinvointialueuudistusta.
 • Tukea sote-työnantajia osaavan henkilöstön saatavuudessa.
 • Tukea työnantajakuvan kehittämisessä.
 • Tukea työhyvinvoinnin kehittämistä osana henkilöstötuottavuutta.
 • Toimia alustana työnantajien tärkeille yhteisille kehittämistarpeille ja niiden edistämiselle.
 • Kehittää tiedolla johtamista, digitalisaatiota, etäjohtamista ja työkykyjohtamista.

Toteuttajat ja yhteistyötahot

Päätoteuttaja: Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Yhteistyötahot: Kunnat, sote-kuntayhtymät, hyvinvointialueet

Kirjoittajat

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT: Ville Rautio, projektikoordinaattori, Iikka Niinimaa, työmarkkina-asiamies

Tavoitteet

 • Kehitetään dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti vanhuspalveluiden, lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, lastensuojelun sekä erityisopetuksen ja oppilashuollon työpaikoilla ja tiimeissä henkilöstön osaamista, rakenteita, työtä, palveluita, palveluiden tuottamisen tapaa ja palvelukulttuuria.
 • Tuetaan, harjaannutetaan ja vahvistetaan osaavaa, dialogista, tuloksellista ja vaikuttavaa työhyvinvoinnin johtamista, johtamisosaamista ja parannetaan työhyvinvointia.
 • Vahvistetaan työntekijöiden ja esihenkilöiden metataitoja, joita ovat dialoginen toimintatapa, reflektiivinen työote sekä muutos- ja uudistumiskyky.
 • Tuetaan henkilöstön, työyhteisöjen ja tiimien dialogista toimintatapaa ja toimintakulttuuria, joilla mahdollistetaan asiakkaiden dialoginen, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen ja vuorovaikutus.
 • Ennaltaehkäistään psykososiaalisia riskejä ja alennetaan työkuormitusta.

Toteuttajat ja yhteistyötahot

Päätoteuttaja: Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Yhteistyötahot: Talentia, Superliitto, Kunteko ja Kuntatyö2030 -ohjelmat, Keva

Toimittajat ja kirjoittajat

Toimittajat

Tampereen yliopisto: Sirpa Syvänen, dosentti, yliopistotutkija, Riitta Kolehmainen, projektiasiantuntija/kehittäjä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Kaija Loppela, yliopettaja (työhyvinvointi), Kirsi Paavola, hankesihteeri

Kirjoittajat

Tampereen yliopisto: Sirpa Syvänen, dosentti, Kati Tikkamäki, yliopistotutkija, Seija Strömberg, työyhteisökehittäjä, Riitta Kolehmainen, projektiasiantuntija, kehittäjä, Johanna Pulkkinen, yliopisto-opettaja, Virpi Sillanpää, yliopisto-opettaja

Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Kaija Loppela, yliopettaja (hyvinvointi), Anita Keski-Hirvi, lehtori

Lapin Ammattikorkeakoulu: Anne Puro, lehtori, Teija Kynkäänniemi, lehtori

Itä-Suomen yliopisto: Sisko Piippo, projektitutkija, Janissa Miettinen, projektitutkija, Laura Nyyssönen, projektitutkija, Piia Seppälä, projektiasiantuntija, Teijo Räsänen, projektitutkija/kehittäjä

Teema-alueen sisällöissä ja case-esimerkeissä on hyödynnetty rinnakkaisjulkaisua

Logo: Tampereen yliopistoLogo: Lapin AMKLogo: Itä-Suomen yliopistoLogo: SeAMKLogo: SuperLogo: TalentiaLogo: KUNTEKO

Tavoitteet

 • Työhyvinvoinnin edistäminen ja työprosessien kehittäminen hyödyntäen yhteiskehittämistä sekä lean- ja palvelumuotoilun menetelmiä.
 • Kehittää esihenkilöiden johtamisvalmiuksia, parantaa kykyä edistää työhyvinvointia ja osallistaa työyhteisöä.
 • Tukea esihenkilöiden valmiutta edistää muutosvalmiutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Toteuttajat ja yhteistyötahot

Päätoteuttaja: Åbo Akademi

Osatoteuttajat: Tampereen yliopisto, Yrkeshögskolan Novia, Laurea-ammattikorkeakoulu

Yhteistyötahot: Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito

Kirjoittajat

Åbo Akademi: Mona Riska, koulutuspäällikkö, Kristina Westerén, koulutussuunnittelija

Tampereen yliopisto: Kirsi Heikkilä-Tammi, tutkimusjohtaja, Ismo Kinnari, tutkija, Riitta-Liisa Larjovuori, projektipäällikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu: Elina Flemming, johtaja kampuskehitys, Päivi Mantere, lehtori, Jenna Pennanen, projektityöntekijä

Yrkeshögskolan Novia: Carina Gädda, täydennyskoulutussuunnittelija, Camilla Pitkänen, täydennyskoulutussuunnittelija, Sirkku Säätelä, lehtori

Logo: Tampereen yliopisto

Tavoitteet

 • Lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa ja tuottavuutta.
 • Kehittää etäjohtamisen toimintamalli ja vahvistaa siihen liittyvää osaamista.
 • Kehittää etätyönohjauksen ja etävertaistuen toimintamalli ja vahvistamaa siihen liittyvää osaamista.
 • Kehittää muutos- ja kriisijohtamisen toimintamalleja ja vahvistamalla muutoksen johtamiseen liittyvää osaamista.
 • Kehittää henkilöstön osallisuuden rakenteita ja menetelmiä. 

Toteuttajat ja yhteistyötahot

Päätoteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT (korona -lisätyöpaketti)

Kirjoittajat

Tampereen ammattikorkeakoulu: Hannele Laaksonen, yliopettaja, Pirkko Kivinen, lehtori, Tarja Heinonen, kehittämispäällikkö

Tavoitteet

 • Valmentaa sote-organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutoksen aktiivisiksi tekijöiksi ja tukea heidän työhyvinvointiaan.
 • Tuottaa asiakkaan osallisuutta tukevia välineitä sekä edistää sujuvia, asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja palvelukohtaamisia.
 • Tukea johtamista, joka kytkee yhteen organisaation strategiset päämäärät, työhyvinvoinnin edistämisen sekä asiakasrajapinnan näkökulman ja tarpeen.

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Työterveyslaitos

Osatoteuttajat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto

Kirjoittajat

Työterveyslaitos: Elina Weiste, vanhempi tutkija, Anna-Leena Kurki, erityisasiantuntija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Leini Sinervo, kehittämispäällikkö