Dialoginen kehittäminen ja systemaattisen kehittämistyön tulokset, SoteDialogit-hankkeen infograafit

SoteDialogit-hankkeen infograafeihin on tiivistetty dialogisen kehittämisen taustateoria ja kehittämistoiminnan eri vaiheet ja tulokset.

Dialoginen kehittäminen työyhteisössä, infograafi

Infograafissa kuvataan dialogisen kehittämisen perusmalli vaiheittain. Keskellä olevassa punaisessa ympyrässä esitetään dialogisen kehittämisen keskeisiä periaatteita, joita voidaan toteuttaa erilaisissa organisaation dialogitiloissa. Keskikehällä kuvataan dialogisen kehittämisen prosessimaista etenemistä vaiheittain alkaen tilannearvioista edeten konkreettisiin toimenpiteiseen ja niiden arviointiin sekä edelleen kehittämiseen. Ulkokehälle on nimetty dialogisen kehittämisen keskeisiä tekijöitä ja edellytyksiä kehittämistyön onnistumiselle.

Katso videot:

Systemaattisen kehittämistyön tulokset arviointien mukaan, SoteDialogit-hankkeen infograafi

Infograafissa kuvataan SoteDialogit-hankkeen kehittämistyön tuloksia siten, että ensimmäisessä matossa ovat kehittämisen edellytykset, toisessa kehittämisen kohteet ja kolmannessa varsinaiset kehittämistyön tulokset.  Harmaat pilvet esittävät hankkeen aikana kohdattuja kielteisiä tekijöitä. Niistä on nostettu erikseen esille koronapandemian vaikutuksia. Ne on kuvattu koronavirusta symboloivassa muodossa.