Dialoginen organisaatio ja sen dialoginen johtaminen, SoteDialogit-hankkeen infograafi

Infograafissa kuvataan dialogisen organisaation toimintatapoja ja periaatteita sekä dialogista johtamista. Keskeiset dialogin neljä periaatetta on kirjattu isoon punaiseen lankakerään. Ne muodostavat dialogin perustan. Periaatteet akiintuessaan ohjaavat työyhteisöpn tai tiimi jäsenten käyttäytymistä, valintoja ja päätöksentekoa sekä lisäävät toiminnan tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.

Suora puhe edellyttää uskallusta ja rohkeutta puhua rehellisesti ja vilpittömästi. Tärkeää on myös toisten kuunteleminen ja kuuleminen avoimesti ja syvällisesti arvostaen ja kunnioittaen niin itseä kuin toista, sekä malttia odottaa, hidastaa ja pidätellä itseä.

Dialogisessa organisaatiossa on keskeistä, että johtajat ja esihenkilöt oivaltavat dialogisen toimintatavan merkityksen, voiman ja vaikutuksen, sillä dialogi on parhaimmillaan organisaation läpileikkaava toimintatapa, joka luo pohjan ja perustuksen muiden asioiden toteutumiselle. Dialogi myös mahdollistaa yhteistoiminnallisen kehittämisen, kehittymisen ja uudistumisen.