Strategisen työkykyjohtamisen Talo -malli, Essote

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Jussi Salminen

Kuva: Strategisen johdon tehtävät ja vastuut. Mukaillen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Pirjo Norppa-Röpelinen.