Hoitotyön kollegiaalinen hybridivertaistuki

Kollegiaalinen vertaistuki voi olla merkittävä tekijä työntekijöiden työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Aihetta on tutkittu toistaiseksi vähän suomalaisessa kontekstissa. Kansainvälinen kirjallisuus paljastaa, että kollegiaalisen vertaistuen mahdollistamiseksi on kehitetty organisaatiolähtöisiä vertaistukiohjelmia, joiden puitteissa osallistujat tapaavat säännöllisesti lähi- ja/tai etäkohtaamisissa. Ohjelmien avulla vertaistuesta on tehty näkyvä elementti esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytykseen, henkilöstön ahdistuksen ja ylikuormituksen purkamiseen sekä tunteiden käsittelyyn.

Tutustu artikkeliin: Laaksonen, H. & Kivinen, P. (2022). Hoitotyön kollegiaalinen hybridivertaistuki. Teoksessa T. Heinonen & A. Korpela (toim.) Etänä enemmän – muuttuvaa sote-työtä kehittämässä. Tampereen ammattikorkeakoulu, 57–65.