Tuottavuustyön kehittämiskokemuksia, Tampereen kaupunki

Tuottavuuden parantaminen on sekä kuntien että hyvinvointialueiden tärkeimpien tehtävien listan kärjessä nyt ja tulevaisuudessa. Tampere kaupungin tuottavuusseurannan kehittämistyö käynnistyi alun perin vuonna 2018 ja sen tavoitteeksi asetettiin muun muassa tuottavuuden mittaamisen ja arvioinnin kehittäminen, tuottavuushyötyjen raportoinnin parantaminen sekä tuottavuuden kasvun edistäminen osaamista vahvistamalla. Työtä on tehty osana perustyötä, mikä on mahdollistanut tuottavuuden integroitumisen osaksi kaupungin toiminnan ja talouden vuosittaista prosessia.

Tampereella tuottavuuden mittaamiseksi kehitettiin esimerkiksi uusia eri tasoisia tuottavuuden mittareita, joista osa oli yhteisiä ja osa toimintayksikkökohtaisia. Tuottavuustyötä tehtiin myös 13 tuottavuuspilotin kautta esimerkiksi sote-palveluissa. Neljästä tuottavuuspilotista on laadittu myös tuottavuustarinat, jotka löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Tampereen kaupungin tuottavuustoimenpiteet tukevat talousohjelman tavoitteiden saavuttamista pidemmällä aikavälillä pyrkien hillitsemään nettomenojen kasvua ja aikaansaamaan pysyviä muutoksia kustannusrakenteessa. Tuottavuustoimenpiteet synkronoidaan ja sisällytetään johtamisjärjestelmän asiakirjoihin ja niiden toteutumista seurataan osana raportointia. Näin tuottavuusohjelma integroituu osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää.

Katso video: Kokemuksia Tampereen kauopungin tuottavuustyöstä.