Muutosjohtaminen – kokonaisjohtamista ja työhyvinvoinnin varmistamista

Muutosjohtamista ajatellaan usein prosessina, jota seurataan aikataulun ja tehtävien suorittamisen kautta. Uudistus ja muutoksen johtaminen vaatii kuitenkin myös osaamisen ja käytänteiden jakamista, sekä yhteistä keskustelua muutoksesta niin johdossa kuin henkilöstönkin keskuudessa.

Muutos vaatii sekä kokonaisjohtamista että todellisia panostuksia työhyvinvoinnin kehittämiseen. Johtamisen kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että huomioidaan talouden ja palveluiden tuottavuus sekä vaikuttavuus, mutta myös henkilöstö- ja asiakaskokemukset.

Muutoksen johtaminen vaatii myös ajoittain suurenkin epävarmuuden sietämistä ja kykyä keskittyä olennaiseen kaiken keskellä. Onnistunut muutoksen johtaminen huomioi henkilöstön reagoinnin epävarmuuteen ja myös osallistaa henkilöstöä muutoksen tekemiseen. Henkilöstön työhyvinvointi heijastuu myös palvelujen tuottamiseen ja organisaation tuottavuuteen. Pyrkimällä ennakoimaan ja vuorovaikuttamaan muutoksen keskellä henkilöstön kanssa voidaan mahdollistaa työhyvinvoinnin positiivinen kehitys!

Katso video: Muutosjohtaminen on kokonaisjohtamista ja työhyvinvoinnin varmistamista