Pelisäännöt sähköisen kalenterin käytöstä lastensuojelussa

Lastensuojelun työyhteisössä koettiin kehittämistarvetta sähköisen kalenterin käyttöönotossa oman työn hallinnan osa-alueena​.

Kehittämispajassa kartoitettiin ja koottiin yhdessä sähköisen kalenterin käytön nykytilaa ja haasteita. Niiden pohjalta ideoitiin, miten sähköisen kalenterin käyttöä voisi parantaa​. Kehittämisdialogit tuottivat seuraavat yhdessä laaditut pelisäännöt sähköisen kalenterin käytöstä:

  • Huolehdin, että kalenterini on ajantasainen ​
  • Huolehdin, että jätän riittävästi aikaa myös kirjaamiselle ​
  • Ennakoin tilanteita, jotka vievät aikaa, esim. selvitykset ​
  • Kalenteroin asiat riittävän pitkälle ajalle ​
  • Mikäli tietosuoja sallii, teen paikkakuntamerkinnän asiakastapaamiseen ​
  • Tehdessäni varausta työkaverin kalenteriin, katson päivän kokonaistilannetta ennen kuin teen varauksen ​
  • Kuittaan työkaverin tekemän varauksen, jos se käy itselleni ​
  • Merkitsen kalenteriin myös omat menot työpäivän aikana.

[/laajenna]

Sähköisen kalenterin käytön kehittäminen toi työyhteisöön  seuraavat parannukset: kokemus työn ja ajankäytön hallinnasta vahvistui, työstä tuli ennakoivampaa, työntekijöiden tavoitettavuus parantui ja sujuvampi yhteistyö mahdollistui.