Tiedonkulun parantaminen vuoronvaihtojen yhteydessä 

Lastensuojelun työyhteisössä arki koettiin kolmivuorotyössä niin hektiseksi ja kiireiseksi, ettei työntekijöiden keskinäisille tai esihenkilön ja työntekijöiden kohtaamisille järjestynyt riittävästi aikaa. Kohtaamattomuuden vuoksi monet arvokkaat ammatilliset havainnot hukkuivat kiireen keskellä. Etenkin työvuorojen vaihto aamuvuorosta iltavuoroon koettiin kaoottisena.

​Kehittämispajassa avattiin oman työpäivän kulkua purkamalla se tunti tunnilta erilaisiksi työtehtäviksi ja tapahtumiksi ensin itsekseen ja sen jälkeen tiimissä, joissa pääsääntöisesti työskenneltiin.  Näin saatiin erilaiset näkemykset ja kokemukset päivän kulusta esille. “Pullonkauloiksi” tunnistettuihin vuoronvaihtotilanteisiin kokeiltiin uusia toimintamalleja.

​Kehittämisdialogeissa pohdittiin yhdessä, mitkä olisivat parhaita työvuorojen alkamis- ja päättymisajankohtia. Tavoitteena oli mahdollistaa vuoronvaihtotilanteessa lyhyt ja rauhallinen kohtaaminen työntekijöiden välille. Päätettiin tehdä muutos myös esihenkilön työaikoihin. Se mahdollisti tuen tarjoamisen työntekijöille silloin, kun sitä eniten tarvittiin. Sovittiin myös viestivihkon käyttöönotosta.

​Muutoksen johdosta työvuorojen ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus vahvistuivat tiedonkulun paranemisen myötä. Työntekijöiden keskinäisen vuoropuhelun lisääminen paransi myös asiakkaan saamaa palvelua.