Työterveysyhteistyö ja tykyjohtaminen uudistuksen valtteina

Hyvinvointialueuudistuksen myötä muuttuu myös työterveyshuolto. Työnantajien sekä hyvinvointialueilla että kunnissa on hyvä pohtia samalla perusteellisesti omaa suhdettaan työterveyshuoltoon. Muutoksen keskelläkin ihmisillä on rajallinen kapasiteetti käytössään ja tämä tarkoittaa väistämättä asioiden priorisointia ja uudelleenorganisointia. Muutostilanteessa työterveyshuollon huomioiminen on tärkeää sekä vanhojen rakenteiden sopivan tuulettamisen että uusien mahdollisuuksien näkökulmasta. Henkilöstön työkykyä pidetään yllä myös muutoksessa hyvällä työterveysyhteistyöllä.

Työterveyshuollon roolia, järjestämistä, käyttöä ja etuja pohdittaessa on tärkeää osallistaa suunnitteluun kaikki, joita asia koskettaa. Työnantajan näkökulmasta pohditaan työkyvyn ylläpitoa ja terveysongelmien ehkäisemistä, eli henkilöstöresurssin hyvinvoinnista huolehtimista organisaation erilaisten mittareiden valossa. Myös työntekijän eli työterveyshuollon asiakkaan ääni on tärkeä kuulla palvelutarpeiden suunnittelussa. Henkilöstöpula korostaa entisestään työterveyshuollon roolia työsuhde-etujen joukossa.

Miksi työterveyshuollon järjestämistä ja laajuutta on tärkeä miettiä? Miksi työkykyjohtamiseen on hyvä panostaa?

  1. Hyvä työterveyshuolto on rekrytointivaltti henkilöstöpulassa
  2. Ikääntyvä henkilöstö merkitsee työurien pidentymistä ja panostukset työkykyyn nousevat yhä tärkeämmiksi
  3. Sote-alan spesifit työkykyriskit sekä vaara- ja kuormitustekijät havaitaan parhaiten hyvällä yhteistyöllä työterveyden kanssa
  4. Työterveyshuolto on osa muutosjohtamista – sujuvat työkyvyn tuen ja varhaisen tuen mallit tukevat henkilöstöä muutoksessa
  5. Hyvä työkykyjohtaminen on kustannusvaikuttavaa
  6. Henkilöstövoimavarat ovat kriittisiä työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kannalta

Kun pohditaan uusia työterveysyhteistyön tapoja ja työterveyden roolia, ei ole syytä unohtaa myöskään usein mittavaa ja jo olemassa olevaa henkilöstötietoa. Työterveyshuollolla on jo nyt usein kattava kuva työyhteisön tilasta ja on tärkeää, että tieto siirtyy myös uudelle työnantajalle uudistamisen myötä. Palvelujen siirto kannattaakin valmistella perusteellisesti!

Katso videolta KT:n neuvottelupäällikkö Anna Kukan nostot toimivan työterveysyhteistyön eduista.