Vertaistuessa tarvitaan työyhteisötaitoja

Työyhteisötaidot ovat tärkeitä kaikessa keskinäisessä vuorovaikutuksessa työyhteisössä. Työyhteisötaitojen perusta luodaan selkeällä perustehtävän, roolien, työtehtävien ja vastuiden määrittelyllä. Tämän lisäksi kaikilla tulee olla tiedossa oman työn tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt. Työyhteisötaitojen perustaan kuuluu myös oman osaamisen määrittely ja tulevaisuuden kehittymistarpeet. (Ilmarinen 2010.)

Hyvät työyhteisötaidot omaava henkilö on valmis jakamaa tietoa muille, kommunikoi aktiivisesti ja vastuullisesti muiden kanssa työhön liittyvistä asioista sekä ymmärtää muiden erilaisuuden ja osaa hyödyntää sitä. Hän on valmis tukemaan muita vaikeissa tilanteissa, kommunikoi asiallisesti, hoitaa ristiriitoja taidollisesti ja empaattisesti sekä kanavoi tunteitaan luottamusta ylläpitäen. Hyvät työyhteisötaidot tulevat esille myös toisten oppimisen tukemisena sekä kykynä vastaanottaa palautetta ja oppia siitä sekä kykynä antamaan rakentavaa palautetta. (Ilmarinen 2010.)

Lähde: Ilmarinen 2010. Työyhteisötaidot – sujuvuutta, tehokkuutta, tulosta. Vakuutusyhtiö Ilmarisen opas. Toteutettu yhteistyössä Tenpro Consulting Oy:n kanssa.

Seuraavassa artikkelissa tarkastellaan aineiston valossa työyhteisötaitojen ilmenemistä ja nostetaan esille erityisesti työhyvinvointia edistäviä työyhteisötaitoja.

Tutustu artikkeliin: Boundy, A., Järvinen, J. & Laaksonen, H. (2021). Työyhteisötaidoilla rakennetaan hyvää työyhteisöä. TAMK journal.