Etäkohtaamisten vuorovaikutuksen dialogisuus

Työyhteisössä on monenlaista vuorovaikutusta ja ihmisiä kohdataan eri tilanteissa. Ajattelemme helposti, että kyllähän minä osaan dialogia “harrastaa” ja kuuntelenkin ihan mukavasti toisten mielipiteitä. Totuus on kuin usein toisenlainen, sillä monasti kokouksessa jokainen yrittää aktiivisesti tuoda vain omia mielipiteitään esille, eikä kukaan kuuntele kunnolla ketään. Usein on myös kilpailua siitä, kenen ehdotus on paras ja mitä ehdotusta lähdetään jalostamaan. Meillä on kilpailua keskenämme ja olemme huonoja kuuntelijoita – tämä on vaan myönnettävä. Mitä on oikea dialogisuus? Miten minä voin opetella kuuntelemaan muita ja toimimaan rakentavasti neuvottelutilanteessa? Dialogisuus – enemmän kuin keskustelu -artikkeli vastaa näihin kysymyksiin. Artikkelissa esitellään myös mittari, millä voit itse testata omat dialogisuutesi taidot.

Kuva: Dialogisuuden arviointimittari, Laaksonen & Kivinen 2021. 

Tutustu artikkeliin: Laaksonen, H. & Kivinen, P. (2021). Dialogisuus – enemmän kuin keskustelu. Teoksessa T. Kenttälä-Koivumäki (toim.) TAMK-KONFERENSSI – TAMK CONFERENCE 2021. Tampereen ammattikorkeakoulu, 157–164.